ADVIA 560 AL

ADVIA 560 AL Hematology system je krvinkový analyzátor určený pre malé a stredné laboratóriá s možnosťou použitia podávača vzoriek.

ADVIA 560 AL je krvinkový analyzátor určený pre malé a stredné laboratóriá s možnosťou vyšetrenia jednotlivých vzoriek manuálnym spôsobom a s možnosťou použitia podávača vzoriek. Umožňuje vyšetrenie celkovo 26 parametrov krvného obrazu vrátane 5-populačného diferenciálneho rozpočtu leukocytov.

Technická špecifikácia:

Princípy merania/Parametre:
 impedančná metóda (WBC, RBC, PLT)
 spektrofotometria (HGB)
 prietoková cytometria (5-populačný diferenciálny rozpočet leukocytov: NEU, LYM, MON, EOS, BAS, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%)

Spôsob vyšetrenia/Objem vzorky:
 manuálne – uzavreté skúmavky / 110µl
 manuálne – otvorené skúmavky / 110 µl
 podávač na 100 vzoriek /110 µl

Výkon prístroja:
 60 testov/hod

Workstation:
 možnosť pripojenia externej tlačiarne
 manuálna čítačka čiarového kódu
 dotyková farebná obrazovka

Reagencie:
 bezkyanidové reagencie (dilučný roztok, lyzačný roztok, čistiaci roztok)

Databáza:
 kapacita 100 000 výsledkov

Kontrola kvality:
 24 šarží QC, Levy-Jenningsove grafy