ADVIA Centaur CP

Imunochemický analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou. Výkon 180 testov / hod.

Imunochemický “Random Access” analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou (značkovacia látka Acridinium ester), ktorej hlavné črty sú jednoduchosť, rýchlosť, vysoká citlivosť a špecificita. Analyzátor je určený na diagnostiku v oblasti tumorových markerov, kardiomarkerov, kongenitálnej diagnostiky, reprodukčnej endokrinológie, thyreoidálnej diagnostiky, anémií, hepatitíd a HIV, diabetológie a na monitorovanie hladín liečiv v telových tekutinách. Analyzátor ADVIA Centaur CP je určený ako hlavný imunochemický analyzátor pre menší a stredný typ laboratórií, alebo ako záložný analyzátor do laboratórií prevádzkujúcich analyzátor ADVIA Centaur.