ADVIA Centaur XP

Imunochemický analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou. Výkon 240 testov /hod.

Imunochemický “Random Access” analyzátor pracujúci na princípe heterogénnej imunoanalýzy s chemiluminiscenčnou detekciou (značkovacia látka Acridinium ester), ktorej hlavné črty sú jednoduchosť, rýchlosť, vysoká citlivosť a špecificita. Analyzátor je určený na diagnostiku v oblasti tumorových markerov, kongenitálnej diagnostiky, reprodukčnej endokrinológie, thyreoidálnej diagnostiky, kardiomarkerov, anémií, hepatitíd a HIV, diabetológie, špecifických IgE a na monitorovanie hladín liečiv v telových tekutinách. Analyzátor ADVIA Centaur je určený ako hlavný imunochemický analyzátor pre najväčší typ laboratórií, alebo ako súčasť modulárnych automatizovaných diagnostických celkov Siemens - ADVIA® VersaCell X3 Solution a Aptio® Automation.