BD FACSAria™ Fusion

BD FACSAria™ Fusion

Komplexný bunkový sorter určený do laminárnych boxov, ktorý v sebe spája maximum bezpečnosti a dlhoročné znalosti sortovania.

Bunkový sorter v laminárnom boxe určený pre laboratória pracujúce s potenciálne nebezpečným biologickým materiálom. Komplexná technolóia zaručuje bezpečnosť a zároveň vynikajúcu citlivosť a rozlíšenie i vo viacfarebných analýzach. V ponuke až 6 laserov s možnosťou merať až 20 parametrov.