BD FACSMelody™

Bunkový sorter, ktorý je pre svoju jednoduchosť vhodný i pre laboratórium, kde sú pracovníci s rôznou znalosťou sortovania.

Rýchle sortovanie s kvalitnými a konzistentnými výsledkami nezávisle od stupňa zaškolenia personálu. Umožňuje sortovať vzácne i tmavé populácie, sledovať malé častice, či bunkový cyklus.