Biolis 24i Premium

Automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Výkon analyzátora je 400 testov za hodinu.

Automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Kompaktná veľkosť prístroja je určená pre stolové použitie do stredne veľkých a menších laboratórií ako aj doplnkový prístroj k väčším analyzátorom. Analyzátor je kompaktný, má funkcie väčších analyzátorov. Výkon analyzátora je 400 testov za hodinu (240 testov/hod fotometrických, 160 ISE testov/hod), je kompaktný, má funkcie väčších analyzátorov. Vysoko efektívne, bezkontaktné (tlakom vzduchu) miešanie reakčnej zmesi v kyvete je unikátne a zabezpečuje ochranu pred akoukoľvek vzájomnou kontamináciou miešadla.