Biolis 50i Superior

automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Výkon 580 testov/hod.

Automatický biochemický analyzátor pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Analyzovaný materiál je sérum, plazma, moč a ďalšie telové tekutiny. Kompaktná veľkosť prístroja je určená pre použitie do stredne veľkých a menších laboratórií ako aj doplnkový prístroj k väčším analyzátorom. Analyzátor je kompaktný, má funkcie väčších analyzátorov.