Biomajesty

BioMajesty JCA-MB6010/C je automatický biochemický analyzátor s priepustnosťou 1200 testov / hod.

BioMajesty JCA-MB6010/C je automatický biochemický analyzátor s priepustnosťou 1200 testov / hod. ( 800 fotometrických / hod, 600 ISE / hod). Svojou nízkoobjemovou technológiou a rýchlosťou je vhodný pre všetky typy laboratórií ako hlavný prípadne pre väčšie pracoviská ako záložný analyzátor. Pracuje v režime RANDOM ACCESS, BATCH a STATIM v 4,5 sekundovom takte. Analyzovaný materiál je sérum, plazma, moč, CSF a plná krv. Používa užívateľský prijemný a flexibilný software v prostredí Microsoft® Windows® XP Professional.