Biosen C_line GP+

Biosen C_line GP+

Laktátový a glukózový analyzátor Biosen C_line GP+ umožňuje meranie piatich vzoriek, kapacitu merania do 60 analýz za hodinu. Je vhodný do ambulancií diabetológov, alebo športových lekárov.

Základné vlastnosti a parametre modelu Biosen C_line GP+:

 • chipsenzor pre laktát, alebo pre glukźu
 • dotykový displej
 • automatická kalibrácia
 • výkon 60 analýz za hodinu
 • dávkovacia ihla prepichuje uzáver vzorkovej nádobky
 • vzorka 20 ul plná krv, plazma, sérum
 • programové vybavenie umožňujúce opakovanie merania vzorky, ktorej hodnota je mimo zadaných hraníc
 • pamäť na 500 výsledkov s okamžitým prístupom aj počas merania ďalšej vzorky
 • rozhranie RS 232, možnosť pripojenia tlačiarne a/alebo zapojenia do LIS
 • životnosť chip-senzora: glukóza cca. 60 dní, alebo 7500 analýz, laktát cca. 50 dní, alebo 6000 analýz
 • slovenský preklad užívateľského manuálu