Biosen S_line LAB+

Glukózový a laktátový analyzátor Biosen S_line LAB+ umožňuje meranie 63 vzoriek, kapacitu merania až do 120 analýz za hodinu. Je vhodný do veľkých klinických laboratórií.

Základné vlastnosti a parametre modelu Biosen S_line LAB+ :

 • chipsenzor pre glukózu, alebo laktát
 • dotykový displej
 • kapacita vzorkováho kruhu na 63 vzoriek + 1 STAT
 • automatická kalibrácia v troch módoch
 • výkon cca. 120 analýz za hodinu
 • vzorková ihla prepichuje uzáver vzorkovej nádobky
 • vzorka 20 ul plná krv, plazma, sérum
 • programové vybavenie umožňujúce opakovanie merania vzorky, ktorej hodnota je mimo zadaných hraníc
 • pamäť na 500 výsledkov s okamžitým prístupom aj počas merania ďalšej vzorky
 • rozhranie RS 232, možnosť pripojenia tlačiarne a/alebo zapojenia do LIS
 • životnosť chip-senzora: glukóza cca. 60 dní, alebo 7500 analýz, laktát cca. 50 dní, alebo 6000 analýz
 • slovenský preklad užívateľského manuálu

[huge_it_video_player id="3"]