Clinitek microalbumine

Clinitek microalbumine

Kat. číslo: 2924704 Balenie: 25 prúžkov
Kategórie:

Diagnostické prúžky na skríning mikroalbuminúrie v moči, a to semikvant. stanovením mikroalbumínu, kreatinínu a ich pomeru.