Clinitek Status +

Poloautomatický reflektančný analyzátor na vyšetrenie moču chemicky.

Poloautomatický reflektančný analyzátor na vyšetrenie moču chemicky, skríning mikroalbuminúrie a dôkaz hCG v moči, vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do malých laboratórií

Vyznažuje sa jednoduchou obsluhou a softvérom, je vybavený dotykovým displejom a okamžitým presunutím močového diagnostického prúžku

Pomocou močového diagnostického prúžku Multistix 10 SG sa hodnotí 10 testovaných parametrov: glukóza, bilirubín, ketóny, špecifická hmotnosť, erytrocyty/hemoglobín, pH, bielkoviny, urobilinogén, dusitany, leukocyty

siemens-multistix-10sg

Pomocou močového diagnostického prúžku Microalbumín sa semikvantitatívne hodnotí albumín v moči, kreatinín v moči a stanovuje sa ich pomer

siemens-clinitek-microalbumin

Pomocou diagnostickej kazety Clinitest hCG sa dokazuje prítomnosť hCG v moči - toto vyšetrenie slúži ako tehotenský test (detekčný limit 25 mIU/ml)

clinitest-hcg

Močový diagnostický prúžok je taktiež vybavený ID políčkom - zónou, ktorá umožňuje jeho automatickú identifikáciu, kontrolu kvality (detekuje možné navlhnutie ) a vyhodnocuje interferencie spôsobené vzorkou

Interná kontrola kvality je zabezpečená komerčne vyrábanou kontrolnou súpravou

Softvér umožňuje zadať ID operátora, ID a meno pacienta, farbu a čírosť moču

Výsledok môže byť vydaný v SI jednotkách, konvenčných jednotkách, resp. arbitrážnych jednotkách

Výsledok sa objaví na displeji a môže sa vytlačiť na termocitlivý papier, resp. sa prenáša do PC a LISu