CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Self-Test (11556326)

CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Self-Test (11556326)

Súprava na rýchlo detekciu antigénov SARS-CoV-2 (COVID-19). Súprava obsahuje 5 testov.

CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Self-Test

Nepoužívajte testovaciu súpravu po uplynutí dátumu exspirácie. Aktuálna exspirácia je 31.12.2023
Použité materiály sa majú zlikvidovať ako biologicky nebezpečný odpad v súlade s miestnymi predpismi.
Ak je to potrebné, nechajte vzorku a komponenty testu dosiahnúť izbovú teplotu (15 – 30 °C) a používajte vhodné osobné ochranné pomôcky.

Výhody CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Self-Test:

- určené na samotestovanie bez potreby zdravotníckého personálu
- jednoduchý odber vzorky z nosa
- predplnené extrakčné skúmavky = eliminácia možných chýb vykonania testu
- dostupné malé balenia (5 ks)
- rýchla dodacia doba
- nový variant Omicron neovplyvňuje výkonnosť testu CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen