D-100™

HPLC prístroj na stanovenie HbA1c.

HPLC metóda stanovenia glykovaného hemoglobínu (HbA1c) je považovaná za „zlatý štandard“. Spoločnosť BIO-RAD má dlhoročné skúsenosti a je špičkovým svetovým výrobcom systémov HPLC.

Analyzátor D-100™ je ideálne riešenie merania HbA1c metódou HPLC pre laboratóriá s veľkým počtom vzoriek (viac ako 40.000 ročne). Pri kompaktných rozmeroch (66 cm x  65 cm x 72.5 cm) ponúka komfort a výkonnosť plnoautomatického analyzátora s jednoduchým ovládaním cez dotykový displej pri rýchlosti 45 sekúnd na jednu analýzu.

Použitie plnej krvi z primárnej skúmavky prispieva k zjednodušeniu pracovného postupu bez nutnosti zložitej prípravy vzoriek mimo prístroja.

Efektivitu zvyšuje zabudovaná automatická čítačka čiarových kódov a jednoduchá výmena meracej kolóny, predfiltrov a všetkých potrebných roztokov.

[huge_it_video_player id="4"]