Diagnostické súpravy - DiaSys

Diagnostické súpravy - DiaSys

Diagnostické súpravy výrobcu DiaSys Diagnostics Systém GmbH pre klinickú biochémiu - stanovenie substrátov, enzýmov, iónov, špecifických proteínov. V zozname sú uvedené potrebné kalibračné materiály, kontrolné materiály, doplnkové reagencie a spotrebný materiál.

Diagnostické súpravy pre systémy BioMajesty

Katalóg na stiahnutie
Diagnostické súpravy pre systémy Respons 910/920

Katalóg na stiahnutie
Diagnostické súpravy pre systémy Hitachi

Katalóg na stiahnutie
Diagnostické súpravy pre všeobecné použitie

Katalóg na stiahnutie