Diagnostické súpravy - Siemens

Diagnostické súpravy - Siemens

Diagnostické súpravy od spoločnosti Siemens pre klinickú biochémiu - stanovenie substrátov, enzýmov, špecifických proteínov, liečiv, omamných látok. V zozname sú uvedené potrebné kalibračné materiály, kontrolné materiály, spotrebný materiál, elektródy pre ISE modul.

Diagnostické súpravy Siemens

Katalóg na stiahnutie