DocUReader 2 PRO

Močový analyzátor na chemické vyšetrenie moča pre malé laboratóriá a ambulancie

„zdokonalený nástupca“ analyzátora HandUReader. Vhodný pre malé laboratóriá a ambulancie lekárov rôznych špecializácií. Pomocou močového diagnostického prúžku LabStripU11 Plus sa semikvantitatívne hodnotí 11 testovaných parametrov: glukóza, bilirubín, urobilinogén, ketóny, dusitany, pH, krv, bielkoviny, leukocyty, špecifická hmotnosť, kyselina askorbová.
Nové funkcie analyzátora v porovnaní s predchádzajúcim modelom:

  • farebný dotykový displej a softvér aj v českom jazyku
  • možnosť zadať farbu moča, čírosť moča, sériové číslo analyzátora, šaržu diagnostických prúžkov
  • automatická kontrola pozície prúžku a namočenia prúžku
  • funkcia AUTOSTART (automatický začiatok merania vložením prúžku do analyzátora) a AUTOPRINT (automatická výtlač výsledku po analýze vzorky)
  • pamäť: cca 3000 výsledkov
  • QC modul
  • bidirekcionálna komunikácia, možnosť napojenia do LISu, možnosť pripojiť čítačku čiarového kódu a zadefinovať konkrétneho operátora