EQAS

Externé hodnotenie kvality laboratórnych vyšetrení EQAS Externý program pre kontrolu kvality firmy Bio-Rad - EQAS ponúka súbor komplexných programov pre klinickú biochémiu (sérum a moč), sledovanie liečiv, imunológiu, testovanie nádorových markerov, hemoglobínu a hematológiu.

Programy pre externé hodnotenie kvality sú prijímané na celom svete ako nedoceniteľné nástroje, používané v laboratóriách na hodnotenie výsledkov laboratória. Výsledky sú objektívne porovnávané s inými laboratóriami používajúcimi rovnaké metodiky, nástroje a činidlá. Pri použití v kombinácii s dennou internou kontrolou kvality, tieto externé programy môžu zvyšovať istotu pri poskytovaní výsledkov pacientskych vzoriek.
Firma Bio-Rad disponuje veľkou medzinárodnou databázou s účastníkmi z viac než 95 krajín zapojených do tohto hodnotenia kvality. Hodnotenie práce laboratórií je nezávislé a tajné. Všetky programy sú plne akreditované podľa A2LA  ISO/IEC 17043:2010 "Posudzovanie zhody - Všeobecné požiadavky na skúšanie spôsobilosti" a poskytujú tak účastníkom istotu pri zabezpečovaní kvality vyšetrení.
Zadávanie dát je možné elektronickou formou pomocou EQAS eForms 2.0 alebo použitím on-line reportingu. Všetky programy obsahujú 12 číslovaných a datovaných vzoriek ľudského pôvodu v každom cykle, väčšinou balených v jednej zásielke. Každý užívateľ má možnosť zobraziť svoj EQAS Report on-line na QCNete.

Programy majú prepracovaný kódovací systém pre presné skupinové porovnanie výsledkov, rozsiahle menu pre rôzne úrovne analytu (normálne a abnormálne rozsahy), zrozumiteľné reporty poskytujúce podrobné štatistické analýzy a vzájomné porovnania v peer skupine. Porovnanie dát je založené na ISO 13528 (štatistické postupy).

Kvalifikované laboratóriá dostanú na konci každého cyklu "Certifikát úspešnosti". Zvláštne Reporty sú k dispozícii na požiadanie (Instrument /Method Summary Report, Sub-Group Reports).