Evolis System

Plnoautomatický analyzátor mikrotitračných platničiek Evolis System firmy Bio-Rad Laboratories

Výrobca: Bio-Rad Laboratories
Dodávateľ: Bio G ,spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Typ prístroja: plnoautomatický analyzátor mikrotitračných platničiek EVOLIS System
Vyšetrované parametre: infekčné markery metódou ELISA a iné analyty metódou ELISA