Freedom EVOlyzer

Freedom EVOlyzer

Pipetovacia stanica Tecan EVOlyser pre IVD použitie

Freedom EVOlyzer je vysokovýkonné zariadenie určené na plne automatizované spracovanie ELISA testov na báze mikroplatničiek. Zariadenie bolo navrhnuté vo viacerých veľkostiach, pre splnenie výkonnostných požiadaviek od malých, stredných až po najväčšie laboratória. Freedom EVOlyzer ma vysokú priepustnosť čím zvyšuje produktivitu pracovného toku.  Automatizuje všetky kroky Elisa metódy, od distribúcie vzoriek, pred-prípravy vzorky, pipetovania reagencií, inkubácie, premývania mikroplatničiek, optického čítanie absorbancie až po generovanie výsledkov. Freedom EVOlyzer spĺňa požiadavky normy IVD-D 98/79 / EC, je lekárskym zariadením pre diagnostické použitie.

 

Freedom EVOlyzer predstavuje otvorený systém schopný zvládnuť širokú škálu ELISA testov a umožňuje automatizovať súpravy reagencií rôznych výrobcov. Kompletné portfólio ELISA súprav IBL Diagnostics je predkonfigurované v zariadeniach FreedomEVOlyzer
Spoľahlivé výsledky
Všetky jednotlivé komponenty vo Freedom EVOlyzer boli navrhnuté a testované na veľmi presné ovládanie.

 

Jednoduchá integrácia s LIS/NIS
Zabudovaná obojsmerná komunikácia ASTM (NCCLS LIS1/NCCLS LIS2). Komunikačné rozhranie umožňuje bezproblémovú integráciu Freedom EVOlyzer s miestnym laboratórnym informačným systémom - bez potreby ďalšieho softvéru.

 

Kontinuálne nakladanie vzoriek
Freedom EVOlyzer zvyšuje priepustnosť pomocou kontinuálneho nakladania vzoriek tak, aby sa mohli pridávať nové vzorky do zariadenia ihneď, ako bola napipetovaná prvá dávka vzoriek. Týmto spôsobom môže laboratórium reagovať rýchlo na zmeny množstva vzoriek za daný deň.

 

Monitorovanie zariadenia zaisťuje bezpečnosť
Freedom EVOlyzer dôkladne kontroluje všetky interakcie používateľa a potvrdzuje všetky akcie vkladania a vykladania ktoré prebiehajú. Automatické čítanie čiarových kódov vstupných vzoriek, monitorovanie vzoriek, naložených platní a kontajnerov na reagencie zaručujú úplnosť bezpečnosť procesu.

 

Riadené operácie s intuitívnym softvérom
Riadenie softvéru Freedom EVOlution ™ je optimalizované pre ovládanie dotykovou obrazovkou a navrhnuté tak, aby bolo jednoduché na používanie. Vyžaduje minimálny tréning. Grafické užívateľské rozhranie vás prevedie každým postupom krok za krokom a softvér sleduje všetky požadované úkony na vykonanie údržby.

 

Jednoduchá interakcia s operátorom
Integrované zelené a červené svetlá na zariadení označujú aktuálny status zariadenia. Akustický signál a blikajúce svetlá vás vždy upozornia na potrebný zásah do systému.

 

Zvýšená kontrola pracovného procesu
Freedom EVOlyzer implementoval rad bezpečnostných prvkov na zvýšenie kontroly pracovných procesov a bezpečnú manipuláciu s údajmi.

  • Všetky vstupné a výstupné súbory sú elektronicky podpísané a nastavenie testov môže byť zmrazené, aby sa zabránilo neoprávneným zmenám.
  • Správa užívateľov podporuje súlad s CFR 21 časť 11, s tromi úrovňami užívateľských prístupov.
  • Bezpečnostné panely a uzamknutia dverí obmedzujú prístup k prístroju počas spracovania.
  • Hladiny vzoriek, reagencií, premývacých pufrov ako aj systémových kvapalín a kontajnerov na odpad sú monitorované snímacími senzormi.
  • Snímače kvapalín detekujú hladiny kvapalín, dostupných objemov a potenciálnych zrazenín čím zabezpečeniu plynulý chod celého pracovného procesu.

Freedom EVOlyzer je vybavený množstvom funkcií, ktoré zaisťujú optimálne spracovanie testov od začiatku do konca

Viac o Tecan Freedom EVOlyzer si môžete pozrieť tu.