Geenius

KVALITATÍVNY TEST PRE POTVRDENIE A ODLÍŠENIE JEDNOTLIVÝCH PROTILÁTOK PROTI HIV-1 A HIV-2 V PLNEJ KRVI, VZORKÁCH SÉRA ALEBO PLAZMY

POUŽITIE

Bio-Rad Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay je imunochromatografický test na jedno použitie na potvrdenie a odlíšenie jednotlivých protilátok proti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti typu 1 a 2 (HIV-1 a HIV-2) v plnej krvi získanej z prsta, venóznej plnej krvi, vzorkách séra alebo plazmy.
Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay je určený na použitie ako dodatočný test na potvrdenie prítomnosti protilátok proti HIV-1 a HIV-2 pri vzorkách, ktoré sú opakovane reaktívne pomocou postupov skríningu.

ZHRNUTIE A VYSVETLENIE TESTU

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), objavený v roku 1983, je retrovírus identifikovaný ako etiologický agens pre syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). AIDS sa charakterizuje zmenami populácie lymfocytov buniek T, ktoré hrajú kľúčovú rolu v imunitnom obrannom systéme. U infikovanej osoby tento vírus spôsobí vyplavenie subpopulácie buniek T, ktoré sa nazývajú pomocné bunky T, čím zostanú títo pacienti náchylní na príležitostné infekcie a niektoré škodlivé účinky. Hlavnými cestami prenosu je sexuálny kontakt, kontaminácia krvou alebo krvnými produktmi a prenos z matky na novorodenca.
Na konci roku 2010 žilo po celom svete asi 34 miliónov ľudí s HIV/AIDS, čiže až o 17 % viac od roku 2001.
V roku 2010 sa vyskytlo 2,7 milióna [2,4 -2,9] nových infekcií HIV, vrátane odhadovaných 390 000 [340 000-440 000] medzi deťmi. Bolo to o 15 % menej ako v roku 2001 a o 21 % menej ako bol počet nových infekcií na vrchole epidémie v roku 1997.
Keďže vírus HIV pozostáva z gemonickej molekuly RNA chránenej kapsidom a plášťom, plášť HIV je hlavným cieľom odpovede humorálnej protilátky. Prítomnosť vírusu u pacientov spôsobuje produkciu protilátok proti HIV v imunitnom systéme. Detekcia týchto protilátok sa dá použiť ako diagnostický nástroj.
Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay predstavuje rýchly imunochromatografický test, ktorý je jednoduchý a ľahko sa používa. Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay používa imobilizované antigény na detekciu protilátok proti HIV-1 a HIV-2 vo vzorkách séra, plazmy alebo plnej krvi.

PRINCÍP POSTUPU

Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay používa proteín viazania protilátky A, ktorý sa spája s koloidnými časticami zlatej farby, ktoré predstavujú konjugát a antigénmi HIV-1 (p31, gp160, p24, gp41) a HIV-2 (gp36, gp140), ktoré sa viažu na tuhé skupenstvo membrány. Táto vzorka sa použije v nádobke na vzorku a BUFFER. Keď sa vzorka a roztok dostanú na testovací prúžok, do nádobky BUFFER sa pridá dodatočný roztok. Roztok zjednodušuje bočný prietok uvoľnených produktov a podporuje viazanie protilátok na antigény.
V reaktívnej vzorke sa protilátky proti HIV zachytávajú antigénmi imobilizovanými v oblasti TEST (pruhy 1 až 6): koloidný zlatý proteín A sa viaže na zachytené protilátky, čím vytvára ružové/purpurové línie.
Za neprítomnosti protilátok HIV v oblasti TEST nevznikajú žiadne ružové/purpurové línie.
V obidvoch prípadoch sa vzorka aj naďalej pohybuje pozdĺž membrány a vytvára ružovú/purpurovú líniu v oblasti CONTROL (C), kde je imobilizovaný proteín A.
Imunoglobulín G zo vzorky viazaný na proteín A, ktorý je imobilizovaný v oblasti (C) tuhého skupenstva membrány a vytvára ružovú/purpurovú líniu.
Táto línia kontrolnej vzorky slúži na to, aby preukázala, že vzorka a reagencie boli správne nanesené a pohybovali sa v zariadení.

genius-kazeta

Kazeta Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay obsahuje kontrolný prúžok (C) a šesť (6) línií testu, ktoré sú očíslované na kazete a ktoré zodpovedajú nasledujúcim bodom:

Prúžok 1: gp36 (HIV-2, peptid plášťa) HIV-2 ENV
Prúžok 2: gp140 (HIV-2, peptidy plášťa) HIV-2 ENV
Prúžok 3: p31 (HIV-1, peptid polymerázy) HIV-1 POL
Prúžok 4: gp160 (HIV-1, rekombinantný proteín plášťa) HIV-1 ENV
Prúžok 5: p24 (HIV-1, rekombinantný proteín jadra) HIV-1 GAG
Prúžok 6: gp41 (Skupina M a O) (HIV-1, peptidy plášťa) HIV-1 ENV
Prúžok CTRL: Proteín A