IMMULITE 2000 XPi

Analyzátor IMMULITE 2000 XPi je imunochemický analyzátor s výkonom 200 testov / hod.

Analyzátor IMMULITE 2000 XPi je imunochemický analyzátor s náhodným prístupom (Random Access), ktorý vykonáva chemiluminiscenčné imunoanalýzy (značkovacia látka alkalická fosfatáza). Analyzátor má najširšiu ponuku metód pre diagnostiku v oblasti alergií, autoimunity, kostného metabolizmu, tumorových markerov, zápalov, kongenitálnej diagnostiky, reprodukčnej endokrinológie, thyreoidálnej diagnostiky, kardiomarkerov, anémií, hepatitíd, diabetológie, špecifických IgE (rozsiahlé portfólio potravinových alergénov, tráv, stromov, liečiv,..), monitorovania hladín liečiv v telových tekutinách a veterinárnu diagnostiku. Analyzátor IMMULITE 2000 Xpi je určený ako hlavný imunochemický analyzátor pre najväčší typ laboratórií, alebo ako súčasť modulárnych automatizovaných diagnostických celkov Siemens - ADVIA® VersaCell X3 Solution a Aptio® Automation.