Multistix 10SG

Diagnostické prúžky na chemické vyšetrenie moča

Pomocou močového diagnostického prúžku Multistix 10 SG sa semikvantitatívne hodnotí 10 testovaných parametrov:

 • glukóza
 • bilirubín
 • urobilinogén
 • ketóny
 • dusitany
 • pH
 • erytrocyty/hemoglobín
 • bielkoviny
 • leukocyty
 • špecifická hmotnosť

Prúžky sú balené v plastových obaloch, uzatvorené uzáverom s pohlčovačom vlhkosti

 • Chráni prúžky proti vlhkosti
 • Zabezpečuje stabilitu

Balenie obsahuje 100 prúžkov
Expiračná doba je 24 mesiacov

Močový diagnostický prúžok je vybavený ID políčkom - zónou, ktorá umožňuje jeho automatickú identifikáciu v močovom analyzátore Clinitek Status +, kontrolu kvality (detekuje možné navlhnutie ) a vyhodnocuje interferencie spôsobené vzorkou