NEO IRIS

Plnoautomatický imunohematologický analyzátor určený pre stredné a veľké laboratóriá a zariadenia transfúznej služby.

Plnoautomatický imunohematologický analyzátor určený pre strednéveľké laboratóriá a zariadenia transfúznej služby. Využíva metódu tekutej fázy na mikrotitračných platničkách v kombinácii s metódou pevnej fázy. Umožňuje vykonávanie všetkých základných aj špeciálnych imunohematologických vyšetrení. Vzhľadom na integrované súčasti (inkubátor, premývačka, centrifúga s trepačkou, reader) poskytuje možnosť úplnej automatizácie v imunohematologickom laboratóriu, pričom zabezpečuje vysokú kvalitu, bezpečnosť a rýchlosť vyšetrení s možnosťou dokladania statimových vzoriek.

 

Technická špecifikácia: 

Spektrum vyšetrení:

 • vyšetrenie krvných skupín (ABO+Rh)
 • skríning tepelných antierytrocytových protilátok
 • identifikácia antierytrocytových protilátok
 • určenie fenotypu erytrocytov
 • skríning antitrombocytových protilátok
 • vyšetrenie krížových skúšok

 

Metóda vyšetrenia:

 • vyšetrenie krvných skupín aglutinačnou metódou v tekutej fáze na mikrotitračných  doštičkách
 • vyšetrenie antierytrocytových, antitrombocytových protilátok a krížových skúšok metódou pevnej fázy na plastových doštičkách

Výkon prístroja:

 • kapacita pacientských vzoriek : 224
 • kapacita reagencií: variabilný počet rackov s 12 pozíciami v každom racku
 • kapacita platničiek: 15
 • výkon: približne 50 testov  kompletná ABO RhD + skríning s 3 krvinkami/hodinu

 

Integrované súčasti analyzátora:

 1. centrifúga s automatickým vkladaním a vykladaním doštičiek, automatickým vyvažovaním a integrovanou funkciou trepačky
 2. inkubátor s 2 teplotnými prostrediami (38-40 st. C a izbová teplota)
 3. premývačka na metódu pevnej fázy
 4. reader na princípe farebnej CCD kamery

Systém pipetovania:

 • pipetovanie  2 nezávislými pipetovacími ramenami (1 rameno so 4 pipet. ihlami, druhé rameno s 1 pipet. ihlou)
 • objem pipetovanej reagencie: 10-20 µl

Režim vyšetrovania:

 • batch (po dávkach)
 • random (po jednotlivých pacientoch)

 

Charakteristika vyšetrovaných vzoriek ,použitých skúmaviek a reagencií:

 • načítavanie vzoriek, reagencií a doštičiek s využitím barcodu (Codabar, Code

128, Code 39, Interleaved 2 of 5, ISBT 128)

 • meranie hladiny a spotreby reagencií, detekcia zrazeniny vo  vzorke
 • všetky typy konvenčne používaných skúmaviek
 • celá krv odobratá do EDTA alebo citrátu, krv zo segmentov krv. prípravkov

 

Komunikácia s LIS:

 • obojsmerná

 

Príslušenstvo k analyzátoru:

 • PC, klávesnica, LCD monitor s dotykovou obrazovkou