Prietokový cytometer BD FACSCelesta™

Prietokový cytometer BD FACSCelesta™

Overený prietokový cytometer vhodný pre meranie viacfarebných analýz.

Prietokový cytometer BD FACSCelesta™ prináša v oblasti bunkových analýz zjednodušenie použitia viacfarebných panelov prietokovej cytometrie.

OPTIKA

 • FSC – fotodióda, SSC - PMT
 • 5 možností laserov:
  • UV (355 nm, 15mW)
  • fialový (405 nm, 50mW)
  • modrý (488 nm, 20 mW)
  • žltozelený (561 nm, 50 mW)
  • červený (640 nm, 40 mW)
 • konfigurácie
  • 2 lasery:
   • 4 modrý /6 fialový
  • 3 lasery:
   • 4 modrý /3 červený /5 fialový
   • 2 modrý / 4 žltozelený / 6 fialový
   • 4 modrý / 2 UV / 6 fialový

FLUIDIKA

 • predný panel s tlačidlami pre 3 režimy: RUN, STANDBY, PRIME
 • rýchlosť akvizície: 25.000 udalostí za sekundu
 • plynule nastaviteľný prietok
  • LOW: 12 µl/min
  • MEDIUM: 35 µl/min
  • HIGH: 60 µl/min

VLASTNOSTI

 • fluorescenčná senzitivita: FITC ≤ 25 MESF, PE ≤15 MESF
 • rozlíšenie: lymfocyty, monocyty, granulocyty – krv i tkanivá
 • softvér: BD FACSDiva™
 • operačný systém: Microsoft® Windows® Professional
 • pracivná teplota: 17,5°C – 27,5°C (±2,5°C v rámci jedného dňa)
 • rozmery: 59 x 58 x 61 cm
 • hmotnosť: 52,2 kg

 

[huge_it_video_player id="9"]

 

Brožúra na stiahnutie tu.

Technická špecifikácia na stiahnutie tu.

Optické filtre na stiahnutie tu.