Prietokový cytometer BD FACSLyric™

Prietokový cytometer BD FACSLyric™

Prietokový cytometer umožňujúci presnosť a spoľahlivosť výsledkov Vašich meraní

BD FACSLyric™ v sebe kombinuje presnosť, jednoduchosť, rýchlosť a automatizáciu. Analyzátor novej generácie umožňuje štandardizáciu a kooperáciu jednotlivých pracovísk, či analyzátorov pomocou konzistentných výsledkov a prenositeľnosti. Dosahuje vysokú účinnosť pri identifikácii ťažko rozpoznateľných populácií.

OPTIKA

 • 3 lasery – modrý (488nm, 20mw)), červený (640nm, 40mw) a fialový (405nm, 40mw)
 • 12 detekčných parametrov: FSC (fotodióda), SSC (PMT), 10 fluorescenčných parametrov
 •  konfigurácie:
  • 4-farebný – 2 lasery (3-1) (modrý, červený)
  • 6-farebný – 2 lasery (4-2) (modrý, červený)
  • 8-farebný (4-2-2) (modrý, červený, fialový)
  • 10-farebný (4-3-3) (modrý, červený, fialový)

FLUIDIKA

 • vákuovo poháňaná fluidika zabezpečuje tichý chod analyzátora
 • kapacita zásobníkov: štandardne 5l, voliteľne 10l
 • prietok vzorky:
  • LOW: 12 µl/min
  • MEDIUM: 60 µl/min
  • HIGH:120 µl/min
  • HIGH SENSITIVITY: 50 µl/min
 • mŕtvy objem cca 30 µl umožňuje analýzu vzácnych populácií v malom množstve vzorky

VLASTNOSTI

 • rýchlosť akvizície: až do 35000 udalostí za sekundu (+/- 10%)
 • fluorescenčná senzitivita: FITC: ≤85 MESF, PE: ≤20 MESF
 • fluorescenčná linearita: 2 ± 0,05 CEN
 • QC pomocou jednej skúmavky s CS&T beads
 • 2-mesačná frekvencia kompenzácií
 • nastaviteľný STARTUP a auto SHUTDOWN
 • možnosť pripojiť podávač vzoriek BD FACS™ Universal Loader
  • stojan na 30skúmaviek
  • stojan na 40 skúmaviek
  • 96 – 384 jamkové platničky
 • manuálne meranie:
  • 5 ml, 15 ml, 50 ml, 2, ml skúmavky
 • prednastavené templáty pre IVD analýzy:
  • BD Tritest
  • BD Multitest
  • BD Multitest 6-Color TBNK Kit
 • softvér: BD FACSSuite™
 • operačný systém: Microsoft® Windows® 7 Professional
 • pripojenie na LIS
 • pracovná teplota a vlhkosť: 15 – 30°C, 15 – 85% relatívna vlhkosť
 • rozmery:
  • cytometer: 63,2 x 57,9 x 57,9 cm
  • cytometer s 5l zásobníkmi: 85,2 x 57,9 x 57,9 cm
  • cytometer vrátane podávača a zásobníkov: 107,2 x 57,9 x 57,9 cm
 • hmotnosť:
  • cytometer: 56 kg
  • podávač: 13,2 kg

 

[huge_it_video_player id="5"]

 

Prospekt na stiahnutie tu.

Technická špecifikácia na stiahnutie tu.

Optické filtre na stiahnutie tu.