RAPIDLab 1200 System

Plnoautomatický analyzátor na stanovenie krvných plynov, elektrolytov, metabolitov a CO- oximetrie.

Plnoautomatický analyzátor na stanovenie krvných plynov, elektrolytov, metabolitov a CO- oximetrie.
Rozšírenie ktoréhokoľvek modelu série 1200 je možné až na konfigúráciu pH, H+, pO2, pCO2, pAtm, Na+, K+, Ca++, Cl-, CO-oximeter (tHb, FO2Hb, sO2, FCOHb, FMetHb, FHHb), glukóza, laktát a n-Bilirubín. Dá  sa uskutočniť u zákazníka kedykoľvek počas životnosti zariadenia, naviac analyty možno ľubovoľne kombinovať.

Základné vlastnosti a parametre modelu RAPIDLab 1200:

 • široké portfólio testov zahrňujúc:

• Krvné plyny: pH, pCO2, pO2
• Electrolyty: Na+, K+, Ca++, Cl-
• Metabolity: Glukóza, Laktát, Novorodenecký bilirubin
• CO-oximetria: tHb, HHb, O2Hb, sO2, COHb, MetHb

 • unikátny systém vhodný pre laboratórne testovanie aj ako point of care testing
 • výsledky všetkých stanovovaných parametrov už za 60 sekúnd, čo umožňuje veľmi rýchle zhodnotenie pacientskych výsledkov
 • maximálna efektívnosť a výkon spojením rýchleho času odpovede s nízkou potrebou údržby
 • navrhnutý na báze kazetového systému = eliminuje reagenčné nádoby
 • životnosť kazety 30 dní
 • analyzátor je nákladovo - efektívny, zabezpečuje prevádzkovú flexibilitu a  jednoduchú obsluhu
 • on board automatická kontrola kvality bez zásahu operátora a krátke kalibračné intervaly
 • spoľahlivé a presné výsledky v reálnom čase
 • ready Sensor® Technológia - priemyselne dokázaná presnosť a spoľahlivosť prostredníctvom vysoko stabilných senzorov s dlhou životnosťou
 • biologický bezpečný, automatický systém odberu vzoriek
 • detekcia zrazenín a čistiaci mechanizmus maximalizujú bezpečnosť operátora
 • jednoduchá integrácia s LIS
 • klinická presnosť redukuje potrebu opakovať testovanie
 • schopnosť testovania aj veľmi malých objemov vzoriek bez ovplyvnenia presnosti
 • možnosť prispôsobiť panely testov podľa špecifických potrieb
 • automatický jednoduchý vstup pre vzorky (striekačky a kapiláry) zrýchľuje proces testovania
 • zabudované výučbové video zjednodušuje zácvik a denné operácie
 • všetky reagencie sa nachádzajú v zapečatených kazetách pre zvýšenie bezpečnosti operátora