RAPIDLab 348 EX System

Plnoautomatický analyzátor krvných plynov

Plnoautomatický analyzátor krvných plynov RAPIDLab 348 EX poskytuje všetko na rýchle, presné, správne a pohodlné testovanie.

Základné vlastnosti a parametre modelu RAPIDLab 348 EX:

 • merané parametre: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, pAtm
 • vypočítané parametre: HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), ctCO2, Ca++(7,4), Anion Gap; O2SAT, O2CT, pO2(A-a), pO2(a/A), pO2/FIO2, ctHb(est)
 • teplotne korigované parametre: pH(T), H+(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), pO2/FIO2, ctHb (est)
 • analyzovaný material: plná krv, dialyzát
 • objem vzorky: 95 µl (striekačka/kapilára), 50 µl v mikromóde
 • automatické dávkovacie zariadenie rozpozná a nasaje vzorku priamo z kapiláry alebo striekačky; čistenie dávkovacieho zariadenia prebieha automaticky bez zásahu obsluhy
 • automatická detekcia malého objemu vzorky = prepnutie analyzátora do mikromódu bez zásahu operátora
 • automatická kalibrácia a premývanie, alebo na základe požiadavky
 • výsledok do 60 sekúnd od nasatia vzorky
 • umietnenie reagencií na prednom panely analyzátora umožňuje jednoduché monitorovanie hladiny a výmenu reagencií (priehľadné plastové nádoby a modrosfarbené roztoky)
 • jednoduchý prístup k senzorom, reagenciám a odpadu = rýchla výmena
 • zálohovanie údajov až do 250 záznamov pre analyzované vzorky, 90 záznamov pre každú hladinu kontrolného materialu
 • prehľad získaných výsledkov: na monitore, výstup do tlačiarne, alebo elektronický prenos do LIS
 • záznamy QC v Levey – Jennings grafe
 • možnosť tlače súhrnných záznamov pre kalibrácie a QC reporty
 • USB port pre exportovanie dát
 • bezúdržbové elektródy Ready Sensor s preukázateľnou dlhodobou životnosťou a výkonom
 • farebná dotyková obrazovka, užívateľský veľmi jednoduchý
 • čítačka čiarových kódov zabezpečuje bezpečnosť údajov pacientov
 • minimálne požiadavky na údržbu
 • operačný system LINUX
 • zabudovaná tlačiareň
 • Rozmery: výška: 371 mm, šírka: 386 mm, hľbka: 380 mm
 • hmotnosť: 10,7 kg