RAPIDPoint 500 System

Point-of-care analyzátor krvných plynov

Plnoautomatický systém Rapidpoint 500 (whole-blood critical-care analysis system) poskytuje všetko na rýchle, presné, správne a pohodlné testovanie na point-of-care mieste:

 • farebnú dotykovú obrazovku s video nápoveďou (trénink a audio-help)
 • úplne bezúdržbovú prevádzku
 • design, ktorý vylučuje prístup k biohazardnému materiálu
 • prepojiteľnosť

Základné vlastnosti a parametre modelu RAPIDPoint 500

 • široké portfólio testov

• Krvné plyny: pH, pCO2, pO2
• Electrolyty: Na+, K+, Ca++, Cl-
• Metabolity: Glukóza, Laktát, Novorodenecký bilirubin
• CO-oximetria: tHb, HHb, O2Hb, sO2, COHb, MetHb

 • nákladovo - efektívny unikátny systém vhodný pre laboratórne testovanie aj ako point of care testing
 • jednoduchá obsluha, minimálna údržba, maximálny výkon a efektívnosť
 • výsledky všetkých stanovovaných parametrov už do 60 sekúnd, čo umožňuje veľmi rýchle zhodnotenie pacientskych výsledkov
 • navrhnutý na báze kazetového systému
 • doba použiteľnosti kazety 28 dní
 • plne automatizovaný systém pre kalibrácie a kontrolu kvality zabezpečujúci presnosť meraní
 • spracovávanie viacero typov vzoriek: plná krv (arteriálna a venózna), pleurálna tekutina a dialyzát
 • biologický bezpečný, automatický systém odberu vzoriek
 • detekcia a čistenie zrazenín, minimalizácia bublín
 • intuitívna dotyková obrazovka, zabudovaný snímač čiarových kódov
 • všetky požadované reagencie v jednej kazete zabezpečujú úplné testovanie bez prerušenia chodu
 • možnosť prispôsobiť panel testov špecifickým požiadavkám
 • nastavenie užívateľských oprávnení na základe požiadaviek operátora pre testovanie, administratívu a reportovanie
 • zabudované výučbové video zjednodušuje zácvik a denné operácie
 • jednoduchá integrácia s LIS
 • rozmery:   šírka 30 cm , výška 55 cm , hĺbka 42 cm
 • hmotnosť  16.55 kg