Respons 910

Automatický biochemický analyzátor, pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov.

Automatický biochemický analyzátor výrobcu DiaSys, pre stanovenie substrátov, enzýmov, elektrolytov, TDM a špecifických proteínov. Kompaktná veľkosť prístroja je určená pre stolové použitie do stredne veľkých a menších laboratórií ako aj doplnkový prístroj k väčším analyzátorom. Analyzátor je kompaktný, ale má funkcie väčších analyzátorov.