Siemens Xprecia Stride

Siemens Xprecia Stride

Prenosný kompaktný POCT analyzátor na vyšetrenie protrombínového času (INR), najčastejšie využívaný pri monitorovaní antikoagulačnej liečby warfarínom, vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií.
  • prenosný kompaktný POCT analyzátor na vyšetrenie protrombínového času (INR), najčastejšie využívaný pri monitorovaní antikoagulačnej liečby warfarínom
  • určený na profesionálne použitie v ambulancii všeobecného lekára, internistu, na urgentnom príjme, v DSS
  • jednoduchá obsluha zdravotnou sestrou, resp. iným zdravotníckym personálom
  • spotrebný material: jednorazové diagnostické prúžky PT Xprecia Stride STRIPS
  • vzorka : 6 µl kapilárnej krvi z prsta
  • merací rozsah: 0,8 - 8 INR
  • ergonomický dizajn, veľká intuitívna dotyková obrazovka, čítačka čiarového kódu
  • tlačidlo na bezpečné odstránenie použitého diagnostického prúžku
  • výborná korelácia s výsledkami z koagulačného laboratória

Viac info, resp. inštruktážne video na:

https://www.youtube.com/watch?v=1u7SCikmh1c