Unity real time 2

Softvérové riešenie pre Unity Interlaboratory Program, ktorý pomáha porovnávať, spravovať a interpretovať výsledky kontroly kvality.  

Unity Interlaboratory Program sprístupňuje hlásenia o presnosti a spoľahlivosti výsledkov kontroly kvality od viac ako 25 000 úcastníkov z viac ako 46 000 prístrojov v 92 krajinách.