VERSANT

VERSANT® kPCR Molecular System  

VERSANT® kPCR Molecular System — spolu so softvérom VERSANT® MiPLX prínáša inováciu do molekulárnych laboratórií. Táto otvorená platforma umožňuje prispôsobenie zloženia testov potrebám daného pracoviska. Riešenie ponúka automatickú extakciu vzorky z rôznych materiálov, automatizované PCR aj pre sety tretích strán.