• vysoko výkonný, automatický imunochemický analyzátor pracujúci v systéme „randomaccess“
 • bez potreby pripojenia vody, či odpadu
 • využité princípy merania :
  • reagencie pripravené priamo k použitiu
  • 80 pozícií pre rutinné vzorky, 10 pozícií prestatimové vzorky
  • maximálna teoretická priechodnosť až 189 vzoriek/hod
 • kontinuálne vkladanie a vyberanie vzoriek, tak aj reagencií bez prerušenia prevádzky
 • systém automatické inventúry aktuálneho stavu reagencií
 • univerzálne stojany pre primárne skúmavky a rôzne typy kapov
 • použitie jednorazových špičiek – zabránenie cross-ower
 • detekciazrazenín a bublín vo vzorke, viskozity, nedostatku vzorky

Viac informácií na stránkach výrobcu OrthoClinical Diagnostics (U.K.)

VIAC >>