• vysoko výkonný, automatický integrovaný analyzátor
 • bez potreby pripojenia vody, či odpadu
 • využité princípy merania :
  • reflektometria(„suchá chémia“) – kolorimetrické a potenciometrické slidy (rutinná biochémia, špecifické proteíny, hladiny liekov) - extrémne dlhá stabilita kalibrácie
  • fotometria  (špeciálne testy, testy definované užívateľom), vysoká stabilita na boarde (automatické otváranie a uzatváranie reagencií)
  • chemiluminiscencia – hladiny hormónov, onkomarkerov, kardiomarkerov, či serologické a unikátneimunochemické testy
 • 80 pozícií pre rutinné vzorky, 10 pozícií prestatimové vzorky
 • maximálna teoretická priechodnosť až 945 vzoriek/hod
 • kontinuálne vkladanie a vyberanie vzoriek, tak aj reagencií bez prerušenia prevádzky
 • systém automatické inventúry aktuálneho stavu reagencií
 • univerzálne stojany pre primárne skúmavky a rôzne typy kapov
 • použitie jednorazových špičiek – zabránenie cross-ower
 • detekciazrazenín a bublín vo vzorke, viskozity, nedostatku vzorky

 

Viac informácií na stránkach výrobcuOrthoClinical Diagnostics (U.K.)