O nás

Spoločnosť Bio G, spol. s r.o. bola založená v roku 1995 ako rýdzo slovenský podnikateľský subjekt, pôsobiaci na slovenskom trhu v oblasti medicínskej a laboratórnej techniky. Počas svojho pôsobenia, tak ako všetko na svete, prešla rôznymi zmenami. Z pôvodného počtu osem zamestnancov, je dnes takmer tridsať, sídlo spoločnosti sa zmenilo niekoľkokrát, naposledy v septembri 2015, odkedy sídli naša spoločnosť na Elektrárenskej ulici v Bratislave, kde máme kancelárske, skladové aj servisné priestory.

Zameriavame sa na pokrok a inovácie v medicíne, ktoré sú nástrojom na zvýšenie kvality života pacientov. Prinášame na slovenský trh najnovšie laboratórne, diagnostické a terapeutické produkty špičkových svetových výrobcov, pričom sa usilujeme čo najlepšie využívať odborný a technologický potenciál našich ľudí, s cieľom vyriešiť neuspokojené potreby v odboroch laboratórnej techniky, diagnostiky a terapie pacienta.

Strategickým cieľom spoločnosti je ponúkať obchodným partnerom vysokokvalifikované obchodné a servisné služby, podporené kompletným odborným poradenstvom.

Ako podnikatelia rozumieme aj finančným a ekonomickým potrebám našich zákazníkov, ktorým sa snažíme vyhovieť individuálnym prístupom k financovaniu. Veríme, že tým prispievame k zvyšovaniu kvality ich služieb, ktoré poskytujú pacientskej verejnosti, čo je našim spoločným cieľom.

V roku 2008 sme zaviedli systém riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001:2000, na ktorý sme aj získali certifikát. V zmysle aktualizácií normy ISO 9001 máme v súčasnosti platný certifikát podľa normy 9001:2015.


PREDAJ A PORADENSTVO

Predaj vnímame ako nevyhnutný nástroj na uspokojovanie Vašich potrieb. Prinášame produkty renomovaných spoločností vyrábajúcich špičkovú techniku. Tieto spoločnosti predstavujú vo svetovom meradle to najlepšie, čo existuje vo výskume a priemyselnej praxi. Dlhoročné pôsobenie spoločnosti Bio G, spol. s r.o. dokazuje, že ako jeden z mála dodávateľov zdravotníckej techniky, je schopná zariadiť biochemické, hematologické, mikrobiologické a imunochemické laboratórium na kľúč. Ponúkame svoje služby aj v oblasti poradenskej činnosti pri riešení rôznych problémov laboratórnej praxe.


SERVIS

Technický servis zvyšuje hodnotu nami ponúkaných služieb, v tejto oblasti majú naši technici dlhoročné skúsenosti. Vďaka technickému vzdelaniu a dlhodobou praxou získaným skúsenostiam, si poradia s elektronikou i mechanikou. Náš personál je permanentne odborne školený priamo u dodávateľov laboratórnej techniky, čo pomáha naplniť náš cieľ - poskytovať kompletné dodávateľské služby.

Výhradné zastúpenie


Autorizovaný distribútor